Tiago Henriques Da Cunha Director Nacional BNI España
EPISODIO 62 – FORMACION DE EQUIPOS DE LIDERAZGO ¿NECESITO IR UNA VEZ MAS?
11 marzo, 2019
Tiago Henriques Da Cunha Director Nacional BNI España
EPISODIO 64 – NETWORKING DE APERTURA ¿PARA QUE SIRVE?
8 abril, 2019